XIV Konferencja Bezpieczeństwo w Internecie 25 czerwca 2022

XIV Konferencja Bezpieczeństwo w Internecie 
Hacking  

 25 czerwca 2022

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM KONFERENCJI

Haking rozumiany szeroko jako przełamywanie lub omijanie zabezpieczeń, jest tematem  XIV Konferencji Naukowej z cyklu „Bezpieczeństwo w Internecie”, która odbędzie się 25 czerwca 2022 w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współorganizatorami tej interdyscyplinarnej debaty są NASK -PIB, ALK, RS TCB, NCPI.

Prelegentami będą przedstawiciele uczelni cywilnych i wojskowych oraz eksperci - praktycy z  sektora publicznego i biznesu. Do ich wysłuchania oraz udziału w dyskusjach zapraszamy wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

W ramach ośmiu sesji podejmowane będą równolegle prawne i techniczne problemy:

·         zwiększania cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania cyberprzestępczości,

·         aktualnych cyberataków i naruszeń ochrony danych osobowych, 

·         wykorzystania cyberoperacji dla wojny i pokoju,

·         certyfikacji w systemie cyberbezpieczeństwa,

·         zarządzania incydentami oraz cyfrowej tożsamości i jej ochrony,

·         przepływu informacji, misinformacji i dezinformacji oraz szans i zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. 

Konferencja ma charakter hybrydowy - zapraszamy do udziału stacjonarnego w Auditorium Maximum (Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie) lub udziału online. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest zgłoszenie udziału poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Szczegóły na temat konferencji znajdziecie Państwo TUTAJ.

Wyniki badań prezentowane na konferencji będą przedmiotem kolejnego, XII tomu monografii z serii Internet.

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym X Międzynarodowej Konferencji „Annual Privacy Forum” organizowanej przez unijną agencję ENISA, DG Connect wraz z UKSW i ALK w  dniach 23-24 czerwca, na którą także zapraszamy (https://privacyforum.eu/registration).

Przewodnicząca Rady Naukowo Programowej: prof. dr hab. Grażyna Szpor, UKSW, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: prof. UKSW dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska.

W sprawach związanych z rejestracją na konferencję prosimy o kontakt z dr. Kamilem Czaplickim: k.czaplicki[at]uksw.edu.pl.