DZIAŁALNOŚĆ

Katedra Prawa Informatycznego aktywnie uczestniczy w życiu wydziału i uczelni poprzez organizację konferencji naukowych, a także przygotowywanie projektów i innych przedsięwzięć naukowo - badawczych oraz badawczo - rozwojowych. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Więcej informacji znajduje się w poszczególnych zakładach: