DYDAKTYKA

Pracownicy i współpracownicy Katedry Prawa Informatycznego WPiA UKSW uczestniczą w działalności dydaktycznej wydziału i uczelni poprzez prowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na różnorodnych tematycznie studiach podyplomowych.

Więcej informacji znajduje się w poszczególnych zakładach:

Informacje o dyżurach znajdują się na stronach pracowników katedry.