Dr inż. Krzysztof Świtała

 

 

 

Kontakt: k.switala@uksw.edu.pl

Nr ORCID: 0000-0003-0426-5383

Pokój: 1756

Dyżur dydaktyczny (stacjonarnie lub MS TEAMS):

Studia stacjonarne i niestacjonarne (sem. zimowy 2022/2023):

Piątki; godzina 16.30-18:00, s. 313 bud 21.

W piątek 16 grudnia dyżur odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams - proszę o wywołanie mnie w tych godzinach bezpośrednio na rzeczonej platformie. Jestem do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem służbowego emaila.

 

 

 

 

Biogram:

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów z zakresu informatyki i ekonometrii w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Laureat Forum Młodych Mistrzów podczas XVIII Forum Teleinformatyki w 2012 i 2015 roku. W latach 2015 - 2018 realizował grant finansowany przez NCN "Prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych i ochrony jego danych osobowych w kontekście wdrażania nowoczesnych rozwiązań e-Zdrowia i elektronicznej dokumentacji medycznej". Obecnie zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawne aspekty informatyzacji administracji i ochrony zdrowia oraz problematykę bezpieczeństwa informacyjnego.

Prowadzone zajęcia (2020/21):

Semestr zimowy:

Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie; wykład.

Informatyka medyczna; wykład.

Infrastruktura informacji przestrzennej; wykład.

Prawne aspekty chmur obliczeniowych; warsztaty.

Prawne instrumenty rozwoju; wykład.

System informacji w ochronie zdrowia; wykład.

Seminarium licencjackie.

Semestr letni:

Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej; wykład.

Informatyka medyczna; wykład, ćwiczenia.

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej; wykład.

Zarządzanie i audyt w administracji; wykład.

Seminarium licencjackie.

Zainteresowania badawcze:

informatyzacja administracji i ochrony zdrowia, ochrona danych osobowych - ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną danych medycznych, prawa pacjenta, bezpieczeństwo teleinformatyczne, zarządzanie projektami.

Wybrane publikacje:

K. Świtała, e-Health and telemedicine solutions in the smart city in the context of the patient's rights realization issues [w:] A. Kowalczyk (red.), GIS and various approaches of safety management, Zagreb 2015

K. Świtała, Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej, Warszawa 2018

K. Świtała, System informacji w ochronie zdrowia a problematyka planowania i ewaluacji polityk zdrowotnych w Polsce, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 52/2018

K. Świtała, Koncepcja systemu informacji w ochronie zdrowia – decentralizacja czy centralizacja procesów przetwarzania danych dotyczących zdrowia? [w:] R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Warszawa 2019

K. Świtała, Spatial data for tourists regarding rescue services [w:] I. Basista, P. Cichociński, E. Dębińska, M. Gajos-Gržetić, 26th Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2019”, Zagreb 2019