Konferencja

VII KONFERENCJA NAUKOWA

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE: INTERNET RZECZY. BEZPIECZEŃSTWO SMART CITY.

WARSZAWA 15 MAJA 2015

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT KONFERENCJI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PROJEKTU "MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM" - MRJ.UKSW.EDU.PL

 

ORGANIZATORZY:

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

NAUKOWE CENTRUM PRAWNO-INFORMATYCZNE